Zakonodaja

ZAKONODAJA
Srednješolsko izobraževanje v Sloveniji delimo na splošno ter na poklicno in srednje strokovno  in tehniško izobraževanje, ki je urejeno z naslednjimi zakoni:

ZAKON O GIMNAZIJAH (ZGim)

“Zakon o gimnazijah ureja izobraževanje v splošnih in strokovnih gimnazijah, namenjeno pripravi na nadaljnje izobraževanje v visokem šolstvu.”

ZAKON O POKLICNEM IN STROKOVNEM IZOBRAŽEVANJU (ZPSI-1)

“Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju ureja  nižje in srednje poklicno izobraževanje in srednje strokovno izobraževanje, ki omogoča pridobitev ustreznega znanja, spretnosti in kompetenc za delo v določenem strokovnem področju in hkrati pripravo na nadaljnje izobraževanje zlasti v višjem in visokem strokovnem šolstvu.”

ZAKON O MATURI (ZMat)