Štipendija za deficitarne poklice

Štipendija za deficitarne poklice

Pogoj
  • Šolanje za deficitarni poklic
Višina štipendije
  • 100
Posebnosti
  • Spodbujanje mladih za izobraževanje pri poklicih, ki bodo iskani v prihodnosti in danes
  • Prejemanje štipendije za deficitarne poklice ne vpliva na višino otroškega dodatka
  • Štipendija za deficitarne poklice je združljiva z vsemi ostalimi štipendijami, z izjemo kadrovske
Več informacij

Štipendija za deficitarne poklice 2018/19:

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/ss/Mavric/Dokumentacija/Svetovalne_delavke/Letak_za_ucence_2018-2019.pdf