Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor

Srednja zdravstvena in kozmetična šola (Trg Miloša Zidanška 3, 2000 Maribor; http://www.szks.si/)

  • Kozmetični tehnik (4 leta)
  • Zdravstvena nega (4 leta)
  • Bolničar – negovalec (3 leta)