Poklicna matura

Poklicna matura:

  • je državni izpit, namenjen dokazovanju doseganja standardov znanja, ki so določeni s cilji izobraževalnih programov srednjega tehniškega in drugega strokovnega izobraževanja, poklicnega tečaja in drugega strokovnega izobraževanja.
  • je oblika zaključnega izpita, z opravljeno poklicno maturo kandidat pridobi srednjo strokovno izobrazbo
  • opravlja se iz štirih predmetov, dva sta splošna in skupna vsem, dva pa kanditat izbere sam iz predmetov izbirnega dela.

Spomladanski izpitni rok poklicne mature 2018

15. november 2017
Rok za oddajo predprijave

30. marec 2018
Zadnji rok za prijavo kandidatov na šoli

19. maj 2018
Zadnji rok za naknadno prijavo kandidatov iz upravičenih razlogov

25. maj 2018
Zadnji rok za pisno odjavo kandidatov na šoli

29. maj 2018
Slovenščina (ali italijanščina ali madžarščina) – pisni izpit

2. junij 2018
Angleščina – pisni izpit

6. junij 2018
Nemščina – pisni izpit

9. junij 2018
Matematika – pisni izpit

11. junij 2018
2. predmet – pisni izpit

12. junij 2018
Slovenščina kot drugi jezik ali italijanščina kot tuji in drugi jezik – pisni izpit

Od 13. do 22. junija 2018
Ustni izpiti in 4. predmet
OPOMBA: V skladu z Okvirnim koledarjem spolšne in poklicne mature lahko šola le izjemoma organizira ustne izpite 2. junija in 9. junija 2018.

6. julij 2018
Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi

9. julij 2018
Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo na šoli

 

Jesenski izpitni rok poklicne mature 2018

7. julij 2018
Zadnji rok za prijavo kandidatov na šoli

14. avgust 2018
Zadnji rok za prijavo kandidatov iz upravičenih razlogov

20. avgust 2018
Zadnji rok za pisno odjavo kandidatov na šoli

24. avgust 2018
Slovenščina (ali italijanščina ali madžarščina) – pisni izpit

27. avgust 2018
Matematika – pisni izpit

29. avgust 2018
AngleščinaNemščinaSlovenščina kot drugi jezik ali italijanščina kot tuji in drugi jezik – pisni izpit

31. avgust 2018
2. predmet – pisni izpit

Od 24. avgusta do 5. septembra 2018
Ustni izpiti in 4. predmet

10. september 2018
Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi

13. september 2018
Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo na šoli