Pedagoška fakulteta

PEDAGOŠKA FAKULTETA

Poslanstvo Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru je, da s povezovanjem izobraževalnega, raziskovalnega in umetniškega dela na področju vzgoje in izobraževanja skrbi za razvoj pedagoških kadrov ter prispeva k razvoju strokovnih področij, znanstvenih disciplin in umetniških dejavnosti v nacionalnem in mednarodnem okolju.

 • PROGRAMI:
  -Predšolska vzgoja (3 leta)
  -Razredni pouk (4 leta + 1)
  -Likovna pedagogika (4 leta +1)
  -Glasbena pedagogika (4 leta +2)
  -Športno treniranje (3 leta + 2)

(Koroška cesta 160,2000 Maribor; https://pef.um.si/)