Občinska štipendija

 

Občinska štipendija

 

Pogoj
  • Povprečna ocena 4,0 ali več v preteklem šolskem letu
  • Izjemen dosežek
  • Stalno prebivališče v Mestni občini Maribor
Višina štipendije
  • 100
Posebnosti
  • Lahko se jo kombinira z državno, kadrovsko, štipendijo za deficitarne poklice ali katerokoli drugo, ki je nesofinancirana s strani države
Več informacij