Medicinska fakulteta

MEDICINSKA FAKULTETA

Medicinska fakulteta v Mariboru je učna in raziskovalna družbena ustanova, na kateri izobražujemo študente za pridobitev znanja in veščin, potrebnih za preprečevanje bolezni, vzdrževanje in
povrnitev zdravja; ustanova, kjer v sklopu inštitutov izvajamo znanstveno-raziskovalno delo in kjer ob tem skrbimo za celostni in trajnostni razvoj posameznika in za družbeno odgovornost.
PROGRAM:
-Splošna medicina (6 let)

(Taborska ulica 8,2000 Maribor; http://www.mf.um.si)