Matura

Državna matura je obvezen zaključni izpit, ki ga dijaki gimnazij in strokovnih šol opravljajo po opravljenem 4-letniku. Sestavljena je iz pisnega in ustnega dela, delimo pa jo na splošno in poklicno.