Kaj upoštevati ob izbiri dijaškega doma?

  • LOKACIJA – Dijaški dom, ki je od šole najmanj oddaljen ni vedno tudi najbolj ustrezen željam določenega posameznika. Kvaliteta in dobro počutje morata pri tej odločitvi nadvladati kvantiteto.
  • CENA – Cena dijaškega doma je določena s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in znaša 208€, a lahko s strani dijaškega doma variira za 10%. V večino primerih sta v ceno všteta zgolj stroška nastavitve in prehrane, vendar so v nekaterih primerih vanjo všteti tudi dodatni stroški
  • POVEZAVE in PREVOZI do dijaškega doma, pred začetkom šolskega leta dijakom pripada tudi pravica do subvencioniranja avtobusnih prevozov, razpis le tega je odvisen od prevozniške družbe in lokacije.  
  • IZBIRA SOBE – Dijaški domovi večinoma razpolagajo z dvo-posteljnimi in tri-posteljnimi sobami. Odločitev naj bo odvisna od posameznikove prilagodljivosti in interesov.
  • ROKI PRIJAV in VPISA – splošno časovnico lahko najdete na www.goo.gl/yoLoyj,  vendar je lahko ta s strani posameznega dijaškega doma spremenjena.
  • MOŽNOST SUBVENCIONIRANJA S STRANI DRŽAVE – obrazec lahko najdete na www.goo.gl/yoLoyj