Filozofska fakulteta

FILOZOFSKA FAKULTETA

Mariborska Filozofska fakulteta si postavlja jasen cilj: postati želi prepoznavno središče humanističnega in družboslovnega razvoja severovzhodne Slovenije, pomembna nosilka pozitivnega regionalizma v državi, hkrati pa odprta za preseganje meja in pripravljena ter usposobljena za povezovanje z najboljšimi evropskimi fakultetami in univerzami. Razvija take
oblike organiziranosti, študijskih programov in raziskovanj, ki ji omogočajo prepoznavnost v povezovanjih z domačim in evropskim univerzitetnim ter akademskim prostorom. Študentom
zagotavlja odlično izobrazbo, profesorjem pa dobre pogoje za znanstvenoraziskovalno in pedagoško delo.

 • 1. Stopnja (2 leti):
  -Slovenski jezik in književnost
  -Sociologija in interdisciplinarno družboslovje
  -Psihologija
  -Germanistika
  -Zgodovina
  Univerzitetni dvopredmetni študijski program:
  -Slovenski jezik in književnost
  -Geografija
  -Sociologija
  -Angleški jezik in književnost
  -Medjezikovne študije – angleščina (V študijskem letu 2014/2015
  Prevodoslovne študije – angleščina )
  -Madžarski jezik s književnostjo
  -Medjezikovne študije – madžarščina (V študijskem letu 2014/2015
  Prevodoslovne študije – madžarščina)
  -Pedagogika
  -Filozofija
  -Nemški jezik in književnost
  -Medjezikovne študije – nemščina (V študijskem letu 2014/2015
  Prevodoslovne študije – nemščina)
  -Zgodovina
  -Umetnostna zgodovina
 • 2. Stopnja (2 leti):

Enopredmetni nepedagoški magistrski študijski programi
-Slovenski jezik in književnost
-Književnost
-Filozofija
-Medkulturna germanistika
-Prevajanje in tolmačenje: smer Prevajanje in smer Tolmačenje
-Psihologija
-Sociologija

 • -Zgodovina
  Enopredmetni pedagoški magistrski študijski programi
  -Pedagogika
  -Slovenski jezik in književnost
  Dvopredmetni nepedagoški magistrski študijski programi
  -Anglistika
  -Filozofija
  -Geografija
  -Medkulturna germanistika
  -Slovenski jezik in književnost
  -Umetnostna zgodovina
  -Zgodovina
  Dvopredmetni pedagoški magistrski študijski programi:
  -Filozofija
  -Geografija
  -Madžarski jezik s književnostjo
  -Nemščina kot tuji jezik
  – Pedagogika
  – Poučevanje angleščine
  – Slovenski jezik in književnost
  – Sociologija
  – Zgodovina
 • 3. Stopnja (3 leta):
  -Filozofija
  -Geografija
  -Germanistične študije
  -Hungaristične študije
  -Pedagogika
  -Slovenistične študije
  -Sociologija

(Koroška cesta 160,2000 Maribor; http://www.ff.um.si)