Fakulteta za zdravstvene vede

FAKULTETA ZA ZDRAVSTVENE VEDE

Univerza v Mariboru Fakulteta za zdravstvene vede izvaja izobraževalno in znanstvenoraziskovalno delo na področju zdravstvene nege in zdravstvenih ved. Razvoj in izvajanje študijskih programov je v interakciji z izvajanjem znanstvenoraziskovalnega dela  in prakse. Izobražuje diplomante, ki se odlikujejo z odličnim znanjem, sposobnostjo refleksije, humanostjo, spoštovanjem,
dostojanstvom in odgovornostjo do pacientov, pripadnostjo v timu, profesionalno učinkovitostjo na osnovi teoretičnega, znanstvenega in kritičnega  razmišljanja. Obveza diplomantov,  visokošolskih
učiteljev, sodelavcev in raziskovalcev fakultete je prevzemati naloge z vso odgovornostjo, si prizadevati vzdrževati znanje na najvišjem nivoju ter nuditi podporo in sodelovanje sodelavcem  v
ekipah na nacionalnem in v internacionalnem področju.

 • 1. Stopnja (3 leta):
  -Zdravstvena nega
 • 2. Stopnja (2 leti):
  -Zdravstvena nega
  -Bioinformatika
  -Management zsc
 • 3. Stopnja (3 leta):
  -Zdravstvena nega

(Žitna ulica 15,2000 Maribor; http://www.fzv.um.si/)