Fakulteta za varnostne vede

FAKULTETA ZA VARNOSTNE VEDE

Delo na šoli je organizacijsko razdeljeno na izobraževalno in raziskovalno dejavnost ter na upravni del. Izobraževalni del izvajajo visokošolski učitelji, znanstveni delavci in sodelavci, ki so glede na vsebino izobraževalnih področij združeni v različne katedre. Raziskovalno dejavnost opravljajo visokošolski učitelji in raziskovalci v okviru svojega pedagoškega dela ter v okviru delovanja Inštituta za varstvoslovje, v raziskovalno delo pa se poleg redno zaposlenih pogosto vključujejo tudi zunanji sodelavci Fakultete za varnostne vede.

(Kotnikova 8,1000 Ljubljana; http://www.fvv.um.si)