Fakulteta za turizem

FAKULTETA ZA TURIZEM

Turizem danes predstavlja rastočo gospodarsko panogo, ki se širi in razvija tudi v času gospodarske krize. Turistična dejavnost ponuja predvsem mladim in aktivnim posameznikom veliko možnosti za privlačne zaposlitve, ki vključujejo potovanja, delo z ljudmi, srečevanje z različnimi kulturami, razgibano delo in veliko zanimivih izzivov. Poleg tega je to dejavnost, ki bogati širšo lokalno življenje in prinaša dodano vrednost v družbenem okolju.

(Cesta prvih borcev 36, 8250 Brežice; http://ft.um.si)