Fakulteta za matematiko in naravoslovje

FAKULTETA ZA NARAVOSLOVJE IN MATEMATIKO(Koroška cesta 160,2000 Maribor;
http://www.fnm.um.si)
Na Fakulteti za naravoslovje in matematiko izvajamo študijske programe in omogočamo osvajanje
novega znanja na področjih biologije, ekologije, fizike in matematike; ter pridobitev izobrazbe za
poučevanje biologije, fizike, kemije, matematike, računalništva in tehnike v osnovnih in srednjih
šolah.

  • 1. stopnja (3 leta):

– Biologija
– Ekologija z naravovarstvom
– Fizika
– Matematika

  • 2. stopnja (2 leti):

– Biologija
– Ekologija z naravovarstvom
– Fizika
– Matematika

  • 3. Stopnja (4 leta):

– Ekološke znanosti
– Tehnika – področje izobraževanje
– Fizika
– Matematka

  • Pedagoški programi:

– Predmetni učitelj (5 let) (dvo ali tropredmetni): Izobraževalna biologija, izobbraževalna tehnika,
izobraževalna matematika, izobraževalno računalništvo, izobraževalna kemija, izobraževalna
fizika.
– Enopredmetni program: (3+2): Izobraževalna tehnika, izobraževalna matemmatika

(Koroška cesta 160,2000 Maribor; http://www.fnm.um.si)