Fakulteta za energetiko

FAKULTETA ZA ENERGETIKO

Na Fakulteti za energetiko Univerze v Mariboru študenti pridobivajo poglobljena znanja s širokega področja energetike, tako s področja učinkovite rabe energije, pretvarjanje različnih oblik energije
v električno energijo, prenosa, distribucije in transformacije energije ter drugih povezanih področij.
Z individualnim pristopom k študentom ter vrhunsko opremljenimi laboratoriji ustvarjamo primerne pogoje za kvaliteten študij in pripravljenost diplomantov na izzive, ki jih prinaša prihodnost na področju energetike.

 • 1. Stopnja (3 leta):
  – Visokošolski stokovni študijski program Energetika
  – Univerzitetni študijski program Energetika
 • 2. Stopnja (2 leti):
  – magistrski študijski program Energetika
 • 3. Stopnja (3 leta):
  – doktorski študijski program Energetika

(Hočevarjev trg 1, 8270 Krško; http://www.fe.um.si/sl/)