Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO Maribor

Na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru (UM FERI)
posredujemo študentom znanja, temelječa na mednarodno priznanem znanstvenoraziskovalnem delu ter jim s tem omogočamo uspešno vključevanje v bodoča delovna okolja v Sloveniji in v
mednarodnem prostoru.

 • Prva stopnja (3 leta):
  – Elektrotehnika
  – Računalništvo in informacijske tehnologije
  – Informatika in tehnologije komuniciranja
  – Telekomunikacije
  – Medijske komunikacije
  – Izobraževalno računalništvo
  – Mehatronika
 • 2. Stopnja (2 leti):
  – Elektrotehnika
  – Računalništvo in informacijske tehnologije
  – Informatika in tehnologije komuniciranja
  – Telekomunikacije
  – Medijske komunikacije
  – Gospodarsko inženirstvo – smer Elektrotehnika
  – Mehatronika
  – Bioinformatika
  – Izobraževalno računalništvo
 • 3. Stopnja (3 leta):
  – Elektrotehnika
  – Računalništvo in informatika
  – Medijske komunikacije

(Koroška cesta 46, 2000 Maribor; feri.um.si)