Ekonomsko-poslovna fakulteta

EKONOMSKA-POSLOVNA FAKULTETA Maribor

Ekonomsko-poslovna fakulteta se uvršča med večje in starejše fakultete v Sloveniji. Ker menimo, da je odličnost izjemno pomembna v procesih globalizacije, ki so prisotni tudi v univerzitetnem prostoru, je Ekonomsko-poslovna fakulteta akreditirala svoje programe tudi v Association of Collegiate Business Schools and Programs (ACBSP) in European Council for Business Education (ECBE). Čeprav smo s prehojeno razvojno potjo zadovoljni in se lahko s ponosom ozremo nazaj, se zavedamo, da nas v evropskem univerzitetnem prostoru čaka še mnogo izzivov. Z
zastavljeno vizijo, da bo EPF odlična, na nacionalni in širši evropski ravni priznana, v globalni svet
vpeta, raziskovalno usmerjena ekonomsko-poslovna šola, na fakulteti sledimo poslanstvu, da bomo s povezovanjem raziskovanja in izobraževanja na področju ekonomskih in poslovnih ved
prispevali k celostnemu razvoju posameznikov in se vključevali v razvoj gospodarstva in družbene skupnosti v nacionalnem in širšem evropskem okolju.

 • Prva stopnja (3 leta):
  – Poslovna ekonomija
  – Ekonomske in poslovne vede
 • Druga stopnja (2 leti):
  – Ekonomske in poslovne vede
 • Tretja stopnja (3 leta):
  – Ekonomske in poslovne vede