DSL

Dijaška skupnost Ljubljana

Glavno orodje DSL za navezavo stika z dijaki in komunikacijo z okoljem so …
Projekti. Dijaška skupnost Ljubljana omogoča vsaki ljubljanski dijakinji in dijaku, da pod njenim okriljem izpelje lasten projekt s področij kulture, izobraževanja, športa, socialne pomoči in ostalih področij, aktualnih za dijake v ljubljanski regiji.

Vodilo projektne organiziranosti DSL je … 
Če imaš dobro idejo, ti DSL ponuja odlično priložnost, da jo uresničiš!
Pomagamo ti lahko z znanjem, sredstvi in delovno silo.

Projekt je … 
Kompleksna, večinoma nova, enkratna, tvegana, za DSL in dijake zelo pomembna celota dejavnosti, ki ima jasno določen namen, cilje, naloge, odgovornosti ter omejen čas trajanja.

Projektna organiziranost DSL ni birokracija, ampak je …
Pregledna in prijazna vsebina, ki daje osnovo in smisel dijaški organiziranosti. Želimo delati kvalitetne, dostopne, zanimive in za dijake ljubljanske regije koristne projekte!

Včasih veliki napisi zahtevajo le …
Majhen korak. Naredi ga in postani del mlade, dinamične in prodorne ekipe, kjer boš lahko uresničil svoje želje, obogatil svoje znanje in si pridobil dragocene izkušnje, ki ti bodo koristile celo življenje!