Državna štipendija

  • Državna štipendija
Pogoj
  • Državljani Slovenije
Višina štipendije
  • Izračun s strani države glede na povprečno plačo obeh staršev (vsi dohodki v družini) v preteklem letu in povprečno oceno preteklega šolskega leta.
  • Osnovni znesek državne štipendije brez dodatkov se določi glede na uvrstitev v dohodkovne razrede:
Dohodkovni razred Povprečni mesečni znesek na osebo v % od neto povprečne  plače Osnovni znesek za državne štipendije v evrih za polnoletne Osnovni znesek za državne štipendije v evrih za mladoletne
1 do 30% 190 95
2 nad 30% do 36% 160 80
3 nad 36% do 42% 130 65
4 nad 42% do 53% 100 50
5 nad 53% do 56% 70 35
Posebnosti
  • Lahko se jo kombinira z občinsko štipendijo, kadrovsko štipendijo, štipendijo za deficitarne poklice ali katerokoli drugo štipendijo, ki je nesofinancirana s strani države
  • Državne in Zoisove štipendije ni možno kombinirati
Več informacij