Druga gimnazija Maribor

Druga gimnazija Maribor (Trg Miloša Zidanška 1, 2000 Maribor; http://druga.si/)

  • Splošna gimnazija (4 leta)
  • Športni oddelek (4 leta)