Dijak.info

Dijak.info

Dijak.info je spletni portal, ki bo skrbel za lažji dostop do informacij na področju srednješolskega izobraževanja in pridobitev neformalnih znanj. Portal bo zajemal mariborske srednje šole, njihove programe in pogoje za vpis, dijaške domove, štipendije, spremembe v otroškem dodatku, maturi ter vse pomembne informacije na temo šolanja… Vseboval bo tudi blog, na katerem bodo predstavniki mariborskih srednjih šol lahko izrazili svoje mnenje in poglede na dijaške problematike in aktualne teme.

Izobraževanje za našo prihodnost

  • Neformalno izobraževanje – šolski sistem mladim ne omogoča pridobitve neformalnih znanj. Kot svojo dolžnost obravnamo zagotovitev učenja za življenje, ki dijakom omogoča boljšo prihodnost.
  • Karierna orientacija – vse več mladih po končanem srednješolskem izobraževanju nima izdelane vizije za karierno pot. Z različnimi predavanji, kvizi in anketami v sklopu Dijak.info bomo dijakom skušali olajšati poti do svojih karier.
  • Štipendije – žal dandanes zaradi stroškov, šolanje ni več dostopno vsakemu študentu. V sklopu Dijak.info želimo organizirati humanitarno prireditev, na kateri bomo zbirali sredstva in skušali Klubu študentski in dijaških družin Maribor omogočiti pomoč družinam v stiski.
  • Povezave s tujino – dostopnost do ‘sveta’ je iz dneva v dan večja. Dijak.info ponuja možnosti dostopa do različnih priložnosti izobraževanj, študija in dela v tujini.