Blog

Vnos športnih aktivnosti med šolske klopi

Aktiven življenjski slog, prepleten s športno aktivnostjo, je pomembno varovalo zdravja in pomembno pripomore k splošni kakovosti življenja. (Videmšek in Pišot, 2007)

Številne raziskave so pokazale, da je športna aktivnost osnovnega pomena za zdravo življenje. Zaradi današnjega načina življenja, ki je vse bolj hiter in zaseden, nam za gibanje velikokrat zmanjka časa. Čeprav se primanjkovanje prostega časa pojavlja čez celotno življenje, je to posebej opazno v najstniškem obdobju.

Ob pomanjkanju gibanja v prostem času, je pomankanje  le tega opazno tudi v šoli; večino dneva preživimo za klopmi, pogosto pa še sedimo v neprimerni drži, ki še dodatno škoduje zdravju.

Pogosto se ne zavedamo, kako pomembno je gibanje.

S športno aktivnostjo si zagotovimo boljše počutje, s tem boljšo koncentracijo in osredotočanje, ter tako doseganje višjih ciljev. Dokazano je, da šport pomaga tudi pri osebnostni rasti, dviganju samozavesti, izražanju kreativnosti, premagovanju stresa, večjemu upoštevanju pravil, oblikovanju lastnega značaja…

Sama pri sebi opažam, da se po telesni dejavnosti moje telo napolni z energijo. Seveda telesna dejavnost ni nujno vsakodnevni obisk fitnesa ali treniranje določenega športa. Lahko je samo sprehod po parku ali pa krajša vožnja s kolesom. Šolarjem, dijakom ter nekaterim študentom pa je seveda najbolj enostavno opravljanje telesne aktivnosti pri pouku športne vzgoje.

Telesno aktivni življenjski slog pomeni tudi neposredne in posredne koristi za zdravje mladih ljudi še zlasti pri preprečevanju prekomerne telesne teže in debelosti, omogočanju pogojev za oblikovanje močnejših kosti, zdravih sklepov in učinkovitega delovanja srca, vzdrževanju in krepitvi primernega duševnega zdravja, pozitivne samopodobe, vzpostavljanju trdnih temeljev zdravega življenjskega sloga, ki ga je mogoče nadaljevati v odraslem življenjskem obdobju (Videmšek in Pišot, 2007).

Kljub vsemu naštetemu, pa je v večini šol v Slovenji športna aktivnost na urniku samo tri krat tedensko. Večinoma se vrtimo okoli nepomembnih zadev, na nekaj, kar pa je pomembno za naše zdravje, pa z lahkoto pozabimo, četudi bi tako dijaki dosegali višje cilje. Četudi bi se dijaki ob športu sprostili. Četudi bi po aktivnosti bolje poslušali in sledili razlagi profesorjev.  Morda bi lahko, namesto tega, da nam manjšajo štipendije, s težavo subvencionirajo malico in ne uredijo prevozov, poskrbeli vsaj za večjo telesno aktivnost.

Športna vzgoja vzgaja in uči o športu, skozi šport in za šport. Pomembno je, da se učenci skozi športno vzgojo naučijo raznovrstnih gibalnih spretnosti ter osnov različnih športov, ki jih lahko uporabljajo tudi kasneje, po končanem šolanju. Danes športna vzgoja torej ni le posredovanje športnega znanja ter razvoj gibalnih sposobnosti in telesnih značilnosti, temveč je tudi proces motivacije za zdravo življenje in socializacije (Masten, 2003).

– Nina Kitel, dijakinja 2. letnika

 

Leave a Comment

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja