Blog

Družbena odgovornost za mlade

V današnjem času je za kvalitetno bivanje in sodelovanje v družbi pomembna družbena odgovornost, saj nas uči, kako sprejemati drug drugega in razlike med nami, premisliti o svojih dejanjih ter njihovih posledicah na ostale. Zato je zavedanje naše soodvisnosti ključno pri vzgoji mladih, aktivnih in odgovornih državljanov. Države v svetu, politiki, gospdarstveniki in mnogi drugi bi si morali še bolj prizadevati, da omogočijo vsem otrokom in mladim dostop do kvalitetne izobrazbe, s katero nas bodo naučili, kako se boriti za svoje pravice, kako preživeti in kako si oblikovati svetlejšo prihodnost.
Družbeno odgovornost lahko definiramo kot:
»Družbena odgovornost je odgovornost organizacije za vplive njenih odločitev in dejavnosti na družbo in okolje, ki skozi pregledno in etično ravnanje:
prispeva k trajnostnemu razvoju, vključujoč zdravje in blaginjo družbe;
upošteva pričakovanja deležnikov; • je v skladu z veljavno zakonodajo in mednarodnimi normami ravnanja;
Ter je integrirana v celotno organizacijo in se izvaja v vseh njenih odnosih.”
V teoriji je družbena odgovornost velikokrat težko razumljiva, vendar v praktičnem pogledu zajema vsa dejanja, ki jih izvajajo posamezniki, organizacije in družba ter njihova soodvisnost. Mlade je potrebno priučiti družbene odgovornosti in družbeno odgovornega ravnanja. Pomembna je tako samo-odgovornost kot odgovornost do družbe. To je seveda pomembno tudi pri našem zaposlovanju v prihodnosti, saj bomo tako morda lažje ohranili svoje delovno mesto, zagotovo pa z odgovornostjo in spoštovanjem izstopali od ostalih.
Morda se družbene odgovornosti res ne moremo naučiti kot teorijo v šolah, vendar pa lahko učitelji in profesorji poudarijo, kdaj je nekaj družbeno odgovorno dejanje in kdaj ni. S tem nam lahko že od mladih nog privzgojijo čut za družbeno odgovornost in odgovorno bivanje v družbi.
Nomi Hrast, vodja Dijaške skupnosti Maribor

1 Comment

  1. LiveMesh

    Quickly incubate viral methods of empowerment rather than value-added solutions. Completely negotiate multifunctional outsourcing whereas corporate architectures. Compellingly supply.

Leave a Comment

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja