Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

FAKULTETA ZA KMETIJSTVO IN BIOSISTEMSKE VEDE

 • 1. Stopnja (3 leta):
  – Agrikultura in okolje
  – Agronomija – okrasne rastline, zelenjava in poljščine, biosistemsko inženirstvo, ekološko kmetijstvo, vinogradništvo, vinarstvo in sadjarstvo, živinoreja, management v agroživilstvu in
  razvoj podeželja
 • 2. Stopnja (2 leti):
  – Agrarna ekonomika
  –  Kmetijstvo
  – Varnost hrane v prehrambeni verigi
 • 3. Stopnja (3 leta):
  – Agrarna ekonomika
  – Kmetijstvo

(Pivola 10,2311 Hoče, http://www.fkbv.um.si)