Fakulteta za gradbeništvo, prometno, inženirstvo in arhitekturo

FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO, PROMETNO INŽENIRSTVO IN ARHITEKTURO

Dejavnosti Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru so osredotočene na visokošolsko izobraževanje in raziskovanje na področju gradbeništva,
prometnega inženirstva in arhitekture. Na izobraževalnem področju fakulteta izvaja univerzitetne študijske programe Gradbeništvo, Prometno inženirstvo in Arhitektura, pri izvajanju interdisciplinarnega programa Gospodarsko inženirstvo smer gradbeništvo pa sodeluje z Ekonomsko poslovno fakulteto. Za pridobitev visokošolske strokovne izobrazbe fakulteta izvaja
programa Gradbeništvo in Promet.

V okviru raziskovalnih programov izvajamo mednarodne, nacionalne in regionalne znanstvene in razvojno raziskovalne projekte, izdelujemo pa tudi elaborate, izvedeniška in strokovna mnenja za ustanove, podjetja in ostale naročnike.
Fakulteta pri svoji težnji za stalno izboljševanje sledi načelom doslednosti, iskrenosti, odprtosti in mednarodne primerljivosti.

 • 1. Stopnja (3 leta):
  – Gradbeništvo (prometne gradnje, gradbene konstrukcije, hidrotehnika. operativno gradbeništvo)
  – Prometno inženirstvo (cestni promet, železniški promet)
  – Arhitektura
  – Gospodarsko inženirstvo
 • 2. Stopnja (2 leti):
  – Gradbeništvo (gradbena infrastruktura, gradbene konstrukcije in opretaiva)
  – Prometno inženirstvo (cestni promet, železniški promet)
  – Arhitektura (trajnostna stavba, trajnostno mesto)
  – Gospodarsko inženirstvo (gradbeništo)
 • 3. stopnja (3 leta):
  – Gradbeništvo
  – Jedrska energetika in tehnologija
  – Prometno inženirstvo

(Smetanova ulica 17,2000 Maribor; http://www.fg.um.si)